Gullbergsbro-hemmet

Vid Svingeln i Göteborg ligger det gamla tukt- och spinnhuset från 1742. Idag är det få som känner till historien bakom det här huset där livet för många tagit sin början och för andra ställts helt på ända.

Huset uppfördes på begäran av riksdagen som beslutade att ett spinnhus skulle finnas i var och ett av Sveriges län. I huset spärrade man i huvudsak in s.k. ”lösdrivande” kvinnor som fick tvångsarbeta bl.a. med att spinna garn och tvätta. Under senare hälften av 1800-talet blev huset fängelse för kvinnliga fångar från hela landet.

1909 blev huset ett hem för unga ensamstående mödrar med späda barn och fick då namnet Gullbergsbrohemmet. Många är de som har arbetat i huset genom åren, utbildat sig till barnsköterska här eller spenderat tid här som barn. En av barnsköterskorna hette Maj-Britt och arbetade på hemmet under 50-talet. Hon minns svårigheterna men också hur hon engagerade sig i barnen. En kort bit ur den intervju som vi fick med henne finns i programboken till föreställningen ”Aldrig Glömd”.

Idag bedriver Stiftelsen Gyllenkroken sin verksamhet här med korttidsboenden och kultur- och aktivitetshus för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

”Aldrig Glömd – en skröna om min mamma i en akt” spelas på Konstepidemin:
2, 3, 23, 24, 25 mars kl 19.00 och den 26 mars kl 15.00. Boka biljett på www.kulturpunkten.nu.

Vi spelar också på turné: Lerum (5 mars), Arboga (8 mars), Uddevalla (10 mars), Skellefteå (17-18 mars), Göteborg (5 maj) och Ystad (27 maj).

Foto på Gullbergsbrohemmet: Eva Eriksson, från bloggen “På jakt efter kulturhistoria” https://photohunter.blog
Foto på barn och barnsköterskor: Göteborgs Stadsmuseum
Foto på Fia vid Gullbergsbrohemmet: ADAS teater