KUNSKAP OCH KURSER

Sedan år 2000 är ADAS teater en plats för fördjupat konstnärligt arbete utan produktionskrav. Vi välkomnar kollegor, andra konstnärer och den konstintresserade allmänheten till ett tryggt rum där vi kan lägga av oss våra olika vanor och tillsammans fokusera på nya möjligheter till innehåll och uttryck.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond