Gömda historier

Gömda historier är tysta berättelser som vi ger röst och gestalt i teaterns form. Här kan gränser flyttas, relationer undersökas och mening skapas. Här kan vi glädjas och förfäras och tillsammans med andra uppleva tillvarons många bottnar utan krav på förenkling och tillrättaläggande.

MINI-KURS: SKAPA DIN HISTORIA MED KROPPEN SOM ARKIV

Fia Adler Sandblad har ägnat delar av sitt konstnärskap till att undersöka och iscensätta historier som varit tystade. Nu ska hon ge några tips och idéer på hur man själv kan påbörja ett skapande av sin historia, med hjälp officiella dokument, med fotografier, föremål, berättelser och brev. Och – framförallt – hur du kan använda dig själv för att hitta din röst i det här historieskrivandet.


Gömda historier, gömd kunskap

Gömda historier finns överallt. I varje familj. I varje kvarter. Det är de berättelser som enskilda eller grupper av människor har om sina liva men som de inte kan tala om. Historier omgärdade av tabun och burna under omständigheter som ställer krav på tystnad. Att göra konst av dem är att lyfta dem ut ur det enskilda, instängda, och in i vår gemensamma historia och de villkor som vi delar som människor. De gömda historierna bär gömd kunskap. Tung kunskap. Inte sällan är det provocerande kunskap om människovärdet, om samhället vi lever i och om vad det innebär att vara människa. En gömd kunskap som sällan stämmer överens med de offentliga uppfattningarna och ofta heller inte med det politiskt korrekta. Den tas inte tillvara, den bagatelliseras, dissas och förnekas. Och bärarna fortsätter att leva i skuggan med det som för de flesta är o-talbart. Här fyller konsten en funktion såsom varande ett rum där identiteter är förhandlingsbara. Där gränser kan flyttas, relationer undersökas och mening skapas. Där en kan glädjas och förfäras och tillsammans med andra uppleva tillvarons många bottnar utan explicita krav på förenkling och tillrättaläggande.

ADAS kulturstrategiska uppdrag 2020-2022

ADAS arbete med gömda historier stöds sedan 2015 av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Sedan 2017 har vi ett kulturstrategiskt uppdrag att fördjupa arbetet med att lyfta fram gömda historier och röster, från främst kvinnor och unga. I det här ingår att utveckla metoder och samarbetsformer för vidgat deltagande, målgrupper, arrangörskap, spelplatser och att bygga långsiktiga nätverk. Vårt förnyade uppdrag löper under tre år 2020-2022 och bedrivs regionalt.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond