Röstarbete

Välkommen till Roy Hart Centre Voice Work in Sweden!

Plattformen leds av Fia Adler Sandblad som är diplomerad lärare i röstarbetet Roy Hart Centre Voice Work. Fia är också skådespelare, dramatiker och konstnärlig ledare.

Kommande röstverkstäder i Roy Hart Centres tradition:

UNDERSÖKANDE RÖSTARBETE
Verkstad 1: 6 – 8 september 2024, Konstepidemin (Gröna rummet)
Verkstad 2: 25 – 27 oktober 2024, Konstepidemin (Gröna rummet)

Röst är en berättelse om vem du är och varifrån du kommer. Röst bär innehåll och ger uttryck. Röst är kommunikation och samtal som bär sin egen tyngd med eller utan språkljud, utan ord.
Under röstverkstaden kommer vi att nyfiket och lyssnande undersöka de röster som våra kroppar är och bär. Vi blandar arbete med att fokusera på våra kroppar och de röster som vi får kontakt med, med laborativt arbete enskilt men tillsammans med andra och i grupp. Genom uppmärksamhet och enkla rörelser fördjupar vi uppmärksamheten på den inre och yttre kontakten, på vilka skikt inom oss som vi genom våra röster kommunicerar. Vi undersöker också hur vi kan ställa rösten i dialogens tjänst.

Arbetet utgår från avspänning och att sakta ner för att undersöka övergångar och mellanrum mellan det okända och det vi redan vet. Genom lyssnandet till den egna och till andras kroppar kan vi finna oväntade röster och nya vägar som är möjliga att inkludera i våra liv och i våra konstnärskap.

Som deltagare tar du med dig ett eget material bestående av en kortare text eller sång.

Arbetstiderna är fredagar 17–21, lördagar 11–17 och söndagar 9–13. Priset är 3000 SEK för en workshop, 5000 SEK för två. Rabatt 1000 kronor till studerande och inkomstlösa.

För mer info och anmälan, kontakta Fia på epost: adas@konstepidemin.se

OM RÖSTARBETET

Fia Adler Sandblad är konstnärlig ledare för ADAS teater men också diplomerad röstpedagog, Master of Arts och Master of Fine Arts. Så här beskriver hon själv sitt röstarbete:

Mitt röstarbete utgår från tanken att rösten är en möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck. Genom våra röster kan vi ta oss förbi de muskulära och emotionella gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller och upptäcka andra erfarenheter, andra möjliga röster och klanger, andra sätt att vara människa på. 

Vi utgår från röstens fysiska rum, var någonstans i kroppen röst skapas, och söker sambanden mellan kropp, röst, emotion och personlig/mänsklig erfarenhet. Frågan om hur vi kan ta oss in i, uppleva och därmed också skapa förutsättningar för fördjupad förståelse och kommunikation av djupa mänskliga erfarenheter, lever i detta arbete. 

Det konstnärliga röstarbetet möjliggör ett manifesterande av undanträngda erfarenheter. Konsten erbjuder en form där dessa kan uttryckas inom ramen för en kontext och göra mellanmänsklig förståelse möjlig. 

Arbetet utmanar invanda föreställningar inte bara i de tekniska uttrycken utan också i de innebörder som rösten härbärgerar och uppfattningar om vad rösten är.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond