ADAS fasta scen ligger i det gamla epidemi-sjukhusområdet Konstepidemin i Göteborg.  

Närmaste hållplats för spårvagn/buss är Linnéplatsen. Till vänster om Psykologiska institutionen leder vägen upp till Konstepidemin och ADAS teater. 

Begränsad besöksparkering i en timme.

Ring oss på 070-82 16 266 för närmare vägbeskrivning.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond