Göteborg spelar roll: Fri gruppers scenkonst i Göteborg 1960-2000

Forskare vid Göteborgs universitet arbetar med projektet ”Göteborg spelar roll” som kartlägger stadens utominstitutionella dans- och teaterliv 1960-2000. Syftet är att berika och nyansera historieskrivningen genom att bygga på och vidga kunskapen om dessa gruppers bidrag till scenkonstfältet och samhället. Viktiga delar i arbetet är insamling och kartläggning av ny information, intervjuer med praktiker och analys av befintlig historieskrivning.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond