Hjälp och Stöd

Här har vi samlat information om föreningar och organisationer som erbjuder stöd och råd. De riktar sig till dig som befinner dig i någon form utav utsatthet – eller som är anhörig till någon.

VÅLDSUTSATTHET

KVINNOFRIDSLINJEN
En nationell stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot, eller är anhörig till någon. Här kan du prata anonymt om dina upplevelser eller frågor med en socionom eller sjuksköterska.
Telefon: 020-50 50 50
Tid: Dygnet runt
www.kvinnofridslinjen.se

BROTTSOFFERJOUREN
Om du eller en närstående har utsatts för brott. Här får du prata med någon som lyssnar, ställa frågor och få svar.
Telefon: 0200-21 20 19
Tid: Måndag-fredag kl. 9.00-19.00
www.brottsofferjouren.se

BRIS, VUXNAS TELEFON – OM BARN
Tel: 077-150 50 50
Vardagar 09-12
www.bris.se

KVINNOJOURER I VÄST
En förmedlande länk mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götaland. Hitta din närmaste kvinnojour på deras hemsida.
http://www.kvinnojourerivast.se

KVINNO- OCH TJEJJOUREN ADA
Tar emot kvinnor som behöver skyddat boende pga misshandel, hot om våld, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Erbjuder råd och stöd, krisbearbetning, chatt
www.kvinnojouren-ada.nu

KVINNOHUSET KASSANDRA
Kan ge dig stöd och råd via telefon eller träffa dig för samtal. Har stor erfarenhet av att möta våldsutsatta och stödjer dig i dina beslut.
Tel: 031-14 00 22
Vardagar 08:30-18:30
E-post: info@kvinnohusetkassandra.se

VILLA KARIN
Ett småskaligt behandlingshem och boende för kvinnor i närheten av Göteborg.
https://vagenut.coop/boende/villa-vagen-ut-karin/

TERRAFEM
Driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Lokalföreningar finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Eskilstuna och Skåne.
Jourtelefon: 020-52 10 10

KRISCENTRUM FÖR KVINNOR I GÖTEBORG
Du som är kvinna och är utsatt för våld och hot från din partner eller tidigare partner. Du kan kontakta Kriscentrum dygnet runt året om. Kan erbjuda dig skyddat boende och stödjande samtal samt annan hjälp till dig och dina barn.
Telefon: 031-367 93 80
kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.goteborg.se

MIKAMOTTAGNINGEN
Vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Mikamottagningen arbetar traumafokuserat och erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp – även till anhöriga.
Telefon: 020-32 73 28
Tid: Måndag-fredag 08-16.30.

TALITA GÖTEBORG
Hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv.
https://talita.se

KAST – KÖPARE AV SEXUELLA TJÄNSTER
Vänder sig till dig som köper sexuella tjänster, eller dig som har funderingar kring sexköp. Vi vänder oss även till dig som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk.
Telefon: 031-367 91 95

BARN & UNGA

BRIS
Barnens rätt i samhället – För barn och ungdomar upp till 18 år. Här kan du få stöd och prata om vad som helst via telefon, chatt eller mejl.
Telefon: 116 111
Tid: Varje dag kl. 10-22
www.bris.se

UNGARELATIONER
En nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Hit kan du mellan 15 – 20 år vända dig oavsett om du själv blir utsatt för våld, är den som utsätter någon annan, eller är kompis till en våldsutsatt eller en utövare. Plattformen består av chattstöd, kunskapsbank och ett quiz.
Tid: Chatten är öppen varje kväll kl. 20-22
www.ungarelationer.se

TJEJJOUREN ATSUB/GÖTEBORG
För dig med frågor kring sexuella övergrepp, om du själv eller någon du känner blivit utsatt och du behöver någon att prata med.
Telefon: 031-20 99 49 eller 031-23 30 43
Tid: Vardagar kl. 09-16
www.atsubgbg.nu

TJEJJOUREN VÄST
Chatten för dig som identifierar dig som tjej. Inga problem är för små och du får alltid vara anonym.  
Tid: Tisdag, torsdag & söndag kl. 20-22
Övriga tider kan du maila deras stödmail: hej@tjejjourenvast.se
www.tjejjourenvast.se

TJEJZONEN
En chatt för dig mellan 10-25 år som identifierar sig som tjej och vill prata med en Storasyster som lyssnar, stöttar och peppar.
Tid: Chatten är öppen måndag-torsdag & söndag kl. 20–22
www.tjejzonen.se

KILLFRÅGOR
På killfragar.se kan du som identifierar dig som kille chatta helt anonymt med någon som lyssnar, stöttar och peppar.
Tid: Chatten är öppen måndag-torsdag och söndag kl. 19-21
www.killfragor.se

UMO & UNGDOMSMOTTAGNINGAR
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
https://www.umo.se

RFSL GÖTEBORG
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring HBTQ-relaterade frågor för dig som är från 13 år och uppåt.
www.goteborg.rfsl.se/samtal

PSYKISK OHÄLSA

ÅSS – ÅNGESTFÖRBUNDET
Ger stöd till dig med ångest och till dina närstående, samt verkar för era intressen i samhället. Erbjuder bl.a. stödtelefon och chatt.
https://www.angest.se/riks/

WEMIND
Utreder och behandlar de flesta typer av psykisk ohälsa, som till exempel ångestsyndrom, bipolära syndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
https://wemind.se

STIFTELSEN GYLLENKROKEN
Vänder sig till dig som har psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning eller som är anhörig. Gyllenkroken driver bl.a. aktivitetshus, boende och café.
https://www.gyllenkroken.se
Tel:031-808995
info@gyllenkroken.se

FONTÄNHUSET GÖTEBORG
Erbjuder psykiatrisk rehabilitering, aktiviteter och gemenskap.
http://www.goteborgsfontanen.se/start.html

SVENSKA OCD-FÖRBUNDET
OCD-föreningen i Göteborgsregionen.
www.goteborg.ocdforbundet.se

IBIS GÖTEBORG
En förening för dig som har bipolär sjukdom eller är anhörig.
https://www.ibisgbg.se

MIND, SJÄLVMORDSLINJEN
Om du eller en närstående har tankar på självmord kan du få stöd här genom att ringa, chatta eller mejla med någon som lyssnar.
Telefon: 90101
Tid: Dygnet runt
www.mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen

MIND, ÄLDRELINJEN
Riktar sig till dig som är över 65, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.
Telefon: 020-22 22 33
Tid: Måndag-fredag kl. 10–15
www.mind.se/hitta-hjalp/stodverksamheter/aldrelinjen

MIND, FÖRÄLDRATELEFONEN
Tel: 020-85 20 00
Tid: Vardagar kl. 10–15
www.mind.se

SPES
För anhöriga till människor som tagit sitt liv.
Tel: 08–34 58 73
Tid: Alla dagar 19.00–22.00
www.spes.se

1177:S FRÅGETJÄNST
Här kan du få svar på frågor om psykisk ohälsa. Läs tidigare ställda frågor eller skicka in en egen fråga anonymt.
www.1177.se

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond