Agamemnon

AGAMEMNON av Aischylos

Vår hyllade klassikertolkning är tillbaka i höst! Nypremiär på ADAS ateljéscen, Konstepidemin, i oktober 2024. Boka biljett redan idag. Spelas också på turné i Västra Götaland under hösten.

“en reningsbad” / “ett sällsynt privilegium att få uppleva” / “teatermagi” / 
“knockad av denna starka scenkonstupplevelse”

Krig rasar. Våld, hämnd och passion driver handlingen i en värld som rymmer små öar av kärlek. I konungariket Mykene står folket handfallet inför fasorna.

I Aischylos drama har våldet sin egen logik. Den är omänsklig och således svår att förstå utan att själv göra sig till en del av den. För hur ska man med fredliga medel stoppa krigets vansinne utan att själv gå under? 

När vi öppnar portarna till den antika världen är det en vis men oansenlig äldre kvinna som beledsagar oss in i värmen. Hon tar oss genom en förfärlig värld där vreden gått överstyr och makten drivs av personliga, blodtörstiga övertygelser. Det tioåriga trojanska kriget har just kommit till ett slut och Agamemnon, kung av Mykene, välkomnas hem som segerherre och hjälte. I krigets hetta och för att blidka gudarna har han offrat sin dotter, Ifigenia. Hemma väntar Klytaimnestra trofast på sin make, men oerhörda känslor har tagit henne i besinning. Blod kommer att flyta.

När ADAS teater tillsammans med den prisbelönte regissören Ian Magilton (Roy Hart Theatre) tar sig an Aischylos 2500 år gamla tragedi så är det genom en stark fysisk och vokal gestaltning med nyskriven musik och omslutande ljudbild.

ADAS teater har i flera tidigare uppsättningar arbetat med det antika stoffet. Roy Hart Theatre arbetade under många år med Orestien och med Backanterna. Sedan 2011 har Fia Adler Sandblad och Ian Magilton fört ett konstnärligt samtal om hur Roy Harts unika konstnärliga arbete med den mänskliga rösten kan omsättas i en dramatisk föreställningsstruktur. 

Bearbetning FIA ADLER SANDBLAD & IAN MAGILTON
Regi
IAN MAGILTON
Skådespelare FIA ADLER SANDBLAD
Kompositör JONAS FRANKE-BLOM
Kostym NONNO NORDQVIST
Producent ANDREAS LUUKINEN
Foto OLA KJELBYE
Föreställningsslängd: ca 60 minuter

Med stöd av Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Konstnärsnämnden och ABF.  

”Det politiska spelets grymma logik får på ADAS teater ett nytt och genomträngande språk /.../ En tajt föreställning som tvingar publiken att omedelbart reflektera nuet i historisk genomlysning. Det känns som ett sällsynt privilegium att få erfara detta /…/ ett exempel på hur konstnären, i det här fallet skådespelaren, arbetar med såväl den sensuella som intellektuella resursen inom sig /…/ den finkänsliga finurligheten i Adler Sandblads gestaltningskonst, där hon utan problem rör sig mellan bilden av såväl den kloka gamla gumman som den nyfödda jungfrun"

"Den här timmen på ADAS teater är ett reningsbad, där Fia Adler Sandblad sjunger och skriker ut den sorg vi alla borde tillåta oss att känna /.../ Fia Adler Sandblads scennärvaro är klassiskt dramatisk, med stort allvar, helt utan distans. Det är ovanligt idag att få se teater spelad på det viset, utan lager av ironi eller grälla effekter. Det är vackert i sin enkelhet och applåderna är oväntat intensiva”

”Fia Adler Sandblad gör en beundransvärd prestation, agerar med precision i ett antal röstlägen och lika skiftande kroppshållning /.../ Regissören [Ian Magilton] vet exakt hur publikens uppmärksamhet bäst bibehålls. Rytmen i pjäsen, dramatiska humörsvängningarna och hur orden förstärks av aktörens fysiska framställning bidrar till en ytterst meningsfull timma i ADAS intima black box /.../ Stämningen i dramat med sin okuvliga logik, understryks av föredömlig ljussättning, eggande projektioner samt ett spännande spektra från sköra cellotoner till sorl från folkmassor och noise-crescendo konstruerat av Jonas Franke-Blom. Till denna produktion har han skrivit ny atmosfärisk musik /…/ Klänningarna framtagna av Nonno Nordqvist är otroligt iögonfallande”

"Det är en rikedom att ha ADAS teater i Göteborg /.../ Det ni gör är teatermagi /.../ knockad av denna starka scenkonstupplevelse"

Ur programbladet (mars 2024)

I Grekland för 2 500 år sedan växte ett embryo till demokrati fram efter sekler av tyranners styren. I stället för att lösa konflikterna med våld så skulle man fritt och öppet resonera sig fram till lösningar i samförstånd.
Aischylos, som skrivit Agamemnon, stred i slaget vid Marathon 490 f.Kr och var den förste av de tre stora tragöderna och en viktig röst i ett land som skulle komma att utveckla demokratin. Hans dramer framfördes på årliga fester där folket samlades för att ta del av dramat som en gemensam erfarenhet. I tragedin ställs vi inför livet och naturens oerhörda krafter och inför dilemman som saknar enkla svar. Folkligt kända myter och historier blandas med högt stående tankar om människans natur och om vår plats i universum. Begreppet hybris, övermod, var en påminnelse om att inse sin begränsning och betänka att handlingar kan sätta i gång krafter som vi inte kan behärska. Begreppet ödet i sin tur sågs som de omständigheter som en inte kunde göra något åt och som man fick förhålla sig till.

Med den nya demokratin var de fria männens nya moraliska ansvar fullt accepterat och djupt känt. De avgjorde personligen, genom majoritetsröst, alla rättsliga och politiska frågor.
Ett av problemen som sysselsatte deras sinnen var frågan om rätt och rättvisa. Vad är rättvisa? Vad är förhållandet mellan rättvisa och hämnd? Kan rättvisa förenas med religionens krav, med den mänskliga känslans kraft, och med ödets svårhanterliga och mångbottnade innebörder?

Idag när vi lever med liknande frågor är det både en utmaning och en tröst att få vara med om detta urgamla inspel i diskussionen om de grundläggande villkor som vi människor lever i. 

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond
Svante Bergströms Teaterstiftelse