Utvecklingsarbete: röst

Roy Hart Theatre var en internationell teatergrupp i Frankrike som Fia kom i kontakt med på 1980-talet. Sedan dess har hon vävt in deras röstarbete i sin konstnärliga praktik.

Grunden är den personliga rösten som en väg att följa, de erfarenheter vi genom den kan komma åt och hur rösten kommunicerar med världen runtomkring. I arbetet tillvaratas den mänskliga röstens jättelika potential och ett register som vi sällan hör eller ännu mindre använder.
Under åren har hon utforskat rösten som möjlig kontakt med livserfarenheter och deras uttryck och som ett sätt att ta sig förbi de gränser som kulturer och våra kroppar upprätthåller.

Sedan 2016 är Fia Sveriges enda diplomerade Roy Hart-pedagog. Under sin diplomutbildning fördjupade hon sig i hur röstarbetet kan öppna för gestaltningar bortom det förväntade och bli en del av ett djupare kreativt arbete. I huvudsak plöjs röstarbetet in i teaterverksamheten men hon håller också kurser, bl.a. för studenter på Teaterhögskolorna.

Under januari-februari har vi gästats av den prisade regissören och pedagogen Ian Magilton, en av grundarna till det anrika Centre Artistique International Roy Hart i södra Frankrike. Ian och Fia har känt varandra i över trettio år. Under några intensiva veckor har de gjort ett konstnärligt undersökande arbete med utgångspunkt i ett klassiskt stycke teater – ett pjäsmaterial med tusentals år på nacken – och satt det i relation till röstarbetet. Kan den mänskliga rösten bära spår av de berättelser, känslor och basala instinkter som antikens tragedier talar om och som tycks ha överlevt tidens tand? Och hur kan vi öppna dessa texter för en nutida publik?

Fotograf: Ola Kjelbye