Work in progress & after work

På fredag den 3 november är ni välkomna till Konstepidemin för att ta del av en arbetsdemonstration i form av en after work. Fia Adler Sandblad och Annika B Lewis visar, berättar och samtalar med er. Fri entré! Restaurang Husette har öppet för after work från kl 16. Arrangemanget är en del av GIBCA Extended – inom ramen för Göteborg International Biennial for Contemporary Art.

Fredag 3 november kl 18.30–19.30
Konstepidemin i Göteborg (Gröna rummet)