Nypremiär: Mama Zoya, Belarus

Äntligen nypremiär för Mama Zoya, Belarus. Från och med den 23 november och några veckor framåt har du chans att se oss på Konstepidemin och på turné i Borås, Lidköping och Uddevalla.

Nypremiär 23 november på Konstepidemin i Göteborg och därefter: 24 november, 2, 3, 4, 5, 7 och 8 december: https://www.facebook.com/events/1367412953837386

Gästspel på Regionteater Väst i Borås den 25 november: https://www.facebook.com/events/651690147148432

Gästspel på Lidköpings Folkets Hus den 28 november: https://www.facebook.com/events/188506944292931

Gästspel på Uddevalla Folkets Hus den 30 november: https://www.facebook.com/events/1514020269389435

Tillsammans med kollegor i exil berättar vi historien om en ung kvinnas kamp för sina drömmar i sovjetrepubliken Belarus. Vi får följa den hårt arbetande Zoya från efterkrigstidens 50-tal till 90-talets perestrojka där hon gör uppror och efter många misslyckanden skapar sig ett liv där både hoppet och kärleken kan överleva.

AV: XXX och Fia Adler Sandblad

MEDVERKANDE: XXX, Lisbeth Johansson och Fia Adler Sandblad

”Andlös teater /…/ Zoya spelas i olika åldrar och skeenden av skådespelartrion /…/ alla med sina uttryck och sinnesstämningar. Sömlöst sker det och driver snyggt berättelsen framåt, uppåt, inåt, mot trots, glädje, förtvivlan och desperation /…/ Mama Zoya, Belarus berör starkt, har något väsentligt att berätta /…/ förmedlar med denna pjäs detta med emfas.” – kaimartinblog.se

”ADAS signum är framför allt dess rörelsebaserade estetik, vilken de i Zoya, Belarus sannerligen excellerar i. Den synkade gestikulerande koreografin och mimiken hos de tre kvinnliga skådespelarna är obetalbar, tillför ytterligare dimension, gör uppsättningen mångbottnad /…/ Skärpan i budskapet om människors rätt till självbestämmande och respekt går inte att ta miste på /…/ Skådespelarnas insatser förtjänar stora lass av beröm /…/ Svartklädda trions tajming är extraordinär.” – Mats Hallberg, Kulturbloggen

”Med rockkonsertens energi berättas historien /…/ som ingen kan vara oberörd av. Det är en stenhård personhistoria om en kvinnas sakta försvinnande /…/ gripande genom aktörernas vitalitet och påtagliga närvaro i det oerhörda /…/ ett imponerande arbete /…/ ett möte mellan olika kulturella världar som försatt sig i ett viktigt samtal med varandra, på såväl ett mänskligt, politiskt som konstnärligt plan.” – Kjerstin Norén, Alba.nu

Med stöd av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Sveriges Författarfond Dramatikerutskottet, Konstnärsnämnden, Svante Bergströms Teaterstiftelse, Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond, ABF Göteborg och ABF Västra Götaland.