Old and Gold – Experience on stage

Plats: Konstepidemin
Tid:  13-16 september, kl 10.00–16.00
Anmälan: Hos TeaterAlliansen
Deadline: 24 augusti
För vem: Öppen för alla 50+ (i år börjar vi med en grupp för kvinnor)
Workshopen är ett samarbete mellan ADAS teater, GBG Mime Fest, Teateralliansen och Dansalliansen

Utifrån de egna erfarenheterna arbetar vi och reflekterar över yrket – fysisk teater, mim, dans – och över yrkesrollen för kvinnor i vår ålder.

Hur ser yrket ut när vi som äldre tappar i fysisk styrka och kapacitet, när skadorna inte låter sig rehabiliteras bort och när vi förväntas ha jobbat färdigt. Vad uppstår då? Hur går vi vidare? Hur förvaltar vi den kunskap och de erfarenheter som vi erövrat under många yrkesaktiva decennier? Hur delar vi med oss av den?

Några av frågorna vi kommer att arbeta med är också hur vi blir sedda av våra kollegor/vår omvärld och hur v i själva ser på vår framtid. Som deltagare delar du med dig av personligt gjorda erfarenheter och av valda delar av din praktik. Tanken är att vi ska arbeta vidare utifrån det som uppstår i samtal och övningar. Mot slutet av workshopen håller vi tillsammans i ett seminarium öppet för alla där vi på olika sätt redovisar vad vi kommit fram till.

Ansök om deltagande i workshopen med cv och en motivering till varför du vill vara med. Skriv också några rader vad du skulle vilja tillföra i form av frågor, övningar, arbetssätt och kunskap som du vill dela med dig av till gruppen.

Vid frågor: adas@konstepidemin.se

––––––––––––––––––––––––

Venue: Konstepidemin
Time:  13-16 September at 10.00–16.00
Registration: TeaterAlliansen
Deadline for the application is 24 August.
Open for all over 50+ ( this year we start with a group for women)
Collaboration between ADAS teater, GBG Mime Fest, TeaterAlliansen and Dansalliansen

Based on our own experiences we work with and reflect upon the profession connected to – movement based theatre, dance and the role of the profession for women in our age.

What does the work look like when and lose physical strength and capacity, when we can´t rehabilitate our injuries away and when we are expected to retire. What happens then? How do we move on? How can we utilise the knowledge and experience that we have gained over our years working within the field? How can we share it with others? We will also dive into understanding how we are viewed by our colleagues / environment and how we view ourselves and our futures.

As a participant you share your personal experience and chosen parts of your practice. The idea is that we work with the material that arises during the talks and exercise. At the end of the workshop we will together hold an open seminar where we all share the conclusions that we have reached.

Apply for the workshop with your CV and a motivation of why you would like to join. Add a few lines about what you would like to add – could be questions, exercises, ways or working or knowledge that you want to share with the group.

For questions email: adas@konstepidemin.se