Digitala workshops kring psykisk ohälsa

Tillsammans med ABF Västra Götaland håller vi under hösten digitala workshops kring ämnet psykisk hälsa och ohälsa med avstamp i vår föreställning “Kärleken, döden och vi”.

Föreställningen har arbetats om exklusivt för ABF för att passa i digitala folkbildningssammanhang. I workshopen möter vi deltagarna på Zoom och där får de ta del av filmade monologer ur föreställningen, som vi därefter samtalar utifrån.

I november-december möter vi deltagare från Socialdemokraterna i Fyrbodal, flera olika funkisorganisationer från Västra Götaland och fackförbundet Kommunal i Dalsland. Vi är så glada och stolta att kunna genomföra detta i en tid där vi mer än någonsin behöver samtalen och medmänskligheten.

Fr v Cassandra Hedberg, Fia Adler Sandblad och Anette Sevreus. Foto: Ola Kjelbye.