DEN FYSISKA TEATERN I GÖTEBORG

– Fältet, praktiken och Pa-dam!

Vilka fina eftermiddagar i Bageriet på Konstepidemin!

Söndagen bjöd på Del 1: Utövarna av Den fysiska teatern, där vi mötte och mindes med några av scenkonst-pionjärerna inom den fria fysiska teatern i Göteborg 1960–2000.

På måndagen hölls Del 2: Forskarna, där forskningsprojektet ”Expansion och mångfald” presenterade sig och sitt arbete med att kartlägga den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg.

Bild från väster: Fia Adler Sandblad, Astrid von Rosen, Mikael Strömberg och Helena Holgersson.