Your body isn’t just you – Ny rörelsebaserad scenkonst

Året är 2020 och sprickorna i samhällsstrukturen framträder tydligare än på länge. Människans relation till naturen, till bakterier, virus och okända former av liv har hamnat i fokus. Fia Adler Sandblad och Annika B Lewis har arbetat på temat under flera års tid och skapar i höst en uppsättning om den resursstarka, lilla människan i full brottning med livsbetingelserna. Inspirerade av mikrobiologi, feministisk teori och skulptören Giacomettis arbete tar ny rörelsebaserad scenkonst form. YOUR BODY ISN’T JUST YOU har urpremiär på Cinnober i Göteborg den 26 oktober!

I YOUR BODY ISN’T JUST YOU tar vi fasta på tanken att människan är större än sin kostym och att vi är mer sammanflätade än vi tror: med varandra, med vår historia och med vår möjliga framtid. Det handlar om sammanbrotten och oförmågorna samtidigt som vi parallellt lever med rutiner och vardag. Kanske är sönderfallet en adekvat reaktion på den värld som allt mindre svarar mot basala behov av mänsklig medkänsla och kontakt?

I mer än tre decennier har de hållit kontakten, arbetat ihop och utvecklat strategier för scenkonst – Annika B Lewis med bas i Köpenhamn och Fia Adler Sandblad med bas på Konstepidemin i Göteborg. Nu färdigställer de uppsättningen som i en balansgång mellan humor, värme och djup tragik iscensätter den frustration och möjlighet vi befinner oss i; den personliga krisen och världens undergång. Föreställningen spelas på Cinnober i Göteborg och pga covid-19 för en något mindre publik. Under Kulturnatta den 23 oktober ges dessutom möjlighet att vara med om öppna repetitioner.

Din kropp är inte bara din, det sa professorn Ruth Ley vid Max Planck-institutet. I vår uppsättning har vi velat undersöka paradoxen mellan brottningen med det som är natur i oss samtidigt som vi är del i den här intrikata väven av virus, bakterier och svampar. Vad skulle kunna hända om vi lyssnar till mikroberna i våra kroppar?

Boka biljett på kulturpunkten.nu.