Uppstart för rösträttsprojekt

Det har säkert inte undgått någon att det i år 2021 är 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt och att kvinnor för första gången alltså fick rösta till Sveriges riksdag. Vi på ADAS uppmärksammar jubileumsåret med en helt ny teateruppsättning med utgångspunkt i texter av Frigga Carlberg – författare och dramatiker som var en av förgrundsgestalterna inom den svenska rösträttsrörelsen och föreningsordförande i Göteborg – och nobelpristagaren och nationalikonen Selma Lagerlöf. De här texterna ska vi stöta och blöta samtidigt som vi undersöker och synliggör de som idag inte har någon röst(rätt) eller vars röster inte hörs i det offentliga rummet.
Uppsättningen har planerad premiär hösten 2021 och kommer därefter turnera i Västra Götaland. 

Läs mer om jubileumsåret på Demokrati100.