Undersökande röst i höst

Efter ett längre uppehåll kommer äntligen röstverkstäderna igång igen med start den 6 september. Arbetet leds av Fia Adler Sandblad som är diplomerad lärare i röstarbetet Roy Hart Centre Voice Work. Fia är också skådespelare, dramatiker och konstnärlig ledare på ADAS teater.

UNDERSÖKANDE RÖSTARBETE
Verkstad 1: 6 – 8 september 2024, Konstepidemin (Gröna rummet)
Verkstad 2: 25 – 27 oktober 2024, Konstepidemin (Gröna rummet)

Röst är en berättelse om vem du är och varifrån du kommer. Röst bär innehåll och ger uttryck. Röst är kommunikation och samtal som bär sin egen tyngd med eller utan språkljud, utan ord.
Under röstverkstaden kommer vi att nyfiket och lyssnande undersöka de röster som våra kroppar är och bär. Vi blandar arbete med att fokusera på våra kroppar och de röster som vi får kontakt med, med laborativt arbete enskilt men tillsammans med andra och i grupp. Genom uppmärksamhet och enkla rörelser fördjupar vi uppmärksamheten på den inre och yttre kontakten, på vilka skikt inom oss som vi genom våra röster kommunicerar. Vi undersöker också hur vi kan ställa rösten i dialogens tjänst.

Arbetet utgår från avspänning och att sakta ner för att undersöka övergångar och mellanrum mellan det okända och det vi redan vet. Genom lyssnandet till den egna och till andras kroppar kan vi finna oväntade röster och nya vägar som är möjliga att inkludera i våra liv och i våra konstnärskap.

Som deltagare tar du med dig ett eget material bestående av en kortare text eller sång.

Arbetstiderna är fredagar 17–21, lördagar 11–17 och söndagar 9–13. Priset är 3000 SEK för en workshop, 5000 SEK för två. Rabatt 1000 kronor till studerande och inkomstlösa.

För mer info och anmälan, kontakta Fia på epost: adas@konstepidemin.se