Jag är ett barnhemsbarn

Jag är ett barnhemsbarn

Jag är ett barnhemsbarn är en episk föreställning om ett barn som överges av sina första föräldrar, lämnas bort till nya föräldrar och sätts att glömma vem hon är och varifrån hon kommer.

Föreställningen bygger på skådespelaren Fia Adler Sandblads egen historia, fotografier och dokumentärt material men även på djupintervjuer med tre personer, som genom sina röster medverkar till att lyfta fram de särskilda erfarenheter som tidigt övergivna barn bär.

Uppsättningen är en musikalisk iscensättning där det finns plats för värme, humor och hopp. Där orden tar slut tar musiken över som bärande och berättande element. Kompositören Jonas Franke-Blom står för den nyskrivna musiken och medverkar även på scen. Bearbetning och regi görs av Gunilla Johansson Gyllenspetz, verksam på Backa Teater.

Föreställningen är möjlig att boka i en anpassad och nerkortad konferensversion för myndigheter, organisationer och företag. Ta kontakt med oss så berättar vi mer! 

”[…] en sällsynt föreställning, på en gång själsmogen och sceniskt komplett [...] Ämnet må vara ett mörkt ackord, men här ryms också uppsluppna, komiska toner [...] Självutlämnande? Visst, men mycket mer än så: en fiktiv berättelse där jaget är på riktigt"

”Fia Adler Sandblad gör stor teater av sitt eget livs historia [...] en omskakande och sorglig pjäs, men bitvis också oemotståndligt rolig och hela tiden genommusikalisk, som så ofta på ADAS musikaliska teater [...] Naturligtvis handlar inte ‘Jag är ett barnhemsbarn’ bara om Fia Adler Sandblad. Det är hennes berättelse, men samtidigt tiotusentals andra barnhemsbarns berättelse.

"Fia Adler Sandblad gör den egna smärtan till en allmängiltig, exakt formulerad resa genom det sena 1900-talet. Det är mycket sevärt"

Av & med : Fia Adler Sandblad
Musik & medverkande: Jonas Franke-Blom
Regi & bearbetning: Gunilla Johansson Gyllenspetz
Scenografi: Elisabeth Åström
Kostym: Kristin Johansson-Lassbo
Ljusdesign: Christofer W Fogelberg
Producenter: Liv Ulfsdóttir, Susanna Martelin
Produktion: ADAS teater
Föreställningens längd: 2 h inklusive paus
Urpremiär: 22 november 2014

Föreställningen är producerad med stöd av Göteborgs Stad, Statens Kulturråd, SENSUS Studieförbund, Längmanska Kulturfonden, Lundgrenska understödsfonderna och Konstnärsnämnden.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond