INSTÄLLT PGA HOTBILD

På grund av hot mot en av våra medarbetare ser vi oss tvingade att ställa in våra föreställningar i april med “Mama Zoya, Belarus”.
Vi är jätteledsna och skakade. Frågan om medarbetarnas säkerhet har hela tiden varit ett hett ämne i det konstnärliga teamet, från 2020 och framåt. Den negativa utvecklingen i Belarus har satt stor press på våra belarusiska medarbetare men påverkat oss alla.
Vi kommer emellertid på något sätt fortsätta att arbeta med frågorna kring Östeuropa, vi vet bara inte nu när och i vilken form.
Vi gjorde en väldigt fin och viktig föreställning men nu kan vi alltså inte fortsätta.
Tack för allt visat intresse för uppsättningen!