Gästspel på ADAS: Älska Ödet

Gästspel på ADAS teater! Hyllad musikföreställning av och med Joel Heirås och John Holmström följt av spännande samtal!

TORSDAG 7 SEPTEMBER KL 19:00
på ADAS ateljéscen
Biljett på Kulturpunkten

Älska Ödet tar sin utgångspunkt i Joels behov av att hantera Parkinsons sjukdom som sceniskt språk. Genom att lära känna sjukdomens yttringar och undersöka deras kommunikativa möjligheter anammas en lekande, skapande hållning till allvarlig sjukdom. Frågan som ställs är hur Parkinsons sjukdom såsom rörelsebaserat fenomen kan poetiseras genom rörelsebaserad scenkonst och musik.

Kvällen till ära har Joel bjudit in Erika Alm, idéhistoriker och docent i genusvetenskap vid Göteborgs Universitet, för ett samtal om varats villkor, samt möjligheten att omskapa de givna förutsättningarna, såväl konstnärligt, existentiellt och politiskt. Erika har i sitt arbete framförallt undersökt normer kring kroppen, kön och begär, särskilt som de ter sig inom medicinsk forskning och praktik och lagstiftning. Intresset kretsar kring spänningsförhållandet mellan patologisering och föreställningar om levbarhet och hur det präglar relationen mellan så kallad expertkunskap och levd erfarenhet.