Dags att sammanfatta 2019 på ADAS

Vi inledde året med ett konstnärligt undersökande arbete med stöd av Konstnärsnämnden där samspelet mellan skulptur, skådespel och dans stod i fokus. Fia Adler Sandblad slog sig ihop med dansaren Bronja Novak Lindblad och skulptören Nina Zetterquist för att under en veckas tid experimentera med kroppar, text, rörelser och Ninas skulpturer i ett sceniskt samspel. ”Viskarna”, som vi valde att kalla den, presenterades som en work-in-progress för publik på Konstepidemin.

”Camilla försvann”, vår föreställning om prostitution, har under vårvintern spelats hemma på Konstepidemin samt på turné i Ljungby i Småland och i Mellerud i Dalsland. Under hösten spelade vi föreställningen för personal från socialtjänsten inom Malmö stad i ett samarbete med Evon-huset samt på Regionteater Väst i Borås.
Vi har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland som arbetar med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I november samarrangerade vi en av föreställningarna i Borås med ett efterföljande panelsamtal. Där spelade vi ”Camilla försvann” för de som möter personer med erfarenhet av sex mot ersättning, prostitution och/eller andra former av våld och utsatthet, samt för de med egna erfarenheter. Vi har även gjort en konferensversion av föreställningen där Fia och skådespelaren Karin Lycke med hjälp av förinspelad musik och minimal rekvisita under knappa trettio minuter lyckas ge en inblick i en värld kantad av våld och hot men också humor och framtidstro. Den premiärvisades på Folkets Hus i Göteborg i november under en konferensdag kring porr och våld i ungas partnerrelationer som Länsstyrelsen arrangerade tillsammans med Göteborg stad. Under 2020 hoppas vi kunna fördjupa samarbetet med Länsstyrelsen och låta konsten och det våldsförebyggande arbetet kroka arm.

I musikföreställningen ”Ja tack!” står Sonja Åkessons texter i centrum. Under året har Fia och Sanna Källman spelat föreställningen på Konstepidemin och som lunchteater på Västmanlands teater i Västerås och Borås Stadsteater. Föreställningen forsätter att turnera under 2020 bl.a. på Tjörn och i Grästorp. Sonjas poesi tar spjärn mot vår egen tid och känns fortfarande både vass och fräck.

Under året har vi arbetat med berättelser från personer i utsatthet och med erfarenhet av diagnosticerad psykisk ohälsa. Föreställningen ”Kärleken, döden och vi” hade urpremiär i september och spelade för en entusiastisk publik här på Konstepidemin. Och vi är glada att ha välkomnat Mirja Burlin och Anette Sevreus till vår skara av medarbetare som tillsammans med Cassandra Hedberg medverkar som skådespelare. Under 2020 kommer föreställningen bland annat spelas i regionen i samarbete med ABF Västra Götaland.

Årets röstworkshops har liksom tidigare år varit populära. Arbetet med Roy Hart ger personer möjlighet att hitta helt nya sidor av sina röster. Under nästa år kommer vi ha ett antal intensiva helgworkshops men också en rad öppna Prova på-kvällar för de som ännu inte testat det här sättet att utforska rösten. Anmäl dig genom att maila oss på adas@konstepidemin.se

Vemod och hjärtesorg i elegant förpackning har den musikaliska trion i ”Fransk kärlek rostar aldrig” bjudit på i sin chanson-varieté. Fia har tillsammans med Ola Karlberg och Jonas Franke-Blom lyft fram den franska låtskatten och översatt ett pärlband av odödliga klassiker till svenska. En smygpremiär blev det redan under Internationella spelmansstämman och Konstepidemins dag i maj. I oktober gavs sen föreställningen i Paviljong 8 på Konstepidemin och publiksuccén var ett faktum. Under 2020 spelas föreställningen på turné – bl.a. på Frölunda kulturhus och i skånska Hässleholm.

Under hösten har vi haft performanceartisten och skådespelaren Annika B Lewis på besök. Annika och Fia har under ett antal veckor arbetat med utgångspunkt i gemensamma erfarenheter och en praktik som de båda grundade för drygt trettio år sen. Nu sträcker sig tentaklerna in i framtiden! I ”Your body isn’t just you” har de undersökt samspelet mellan människa–natur och de mikrober som bebor allas våra kroppar. I samarbete med GIBCA Extended och Galleri Konstepidemin presenterade de en work-in-progress i Galleriet och på 3:e våningen på Kulturnatta samt i Galleriet på Pecka Söderbergs finissage. Fortsättning följer 2020.

Under året har Fia, med stöd av Zeljko Santrac från Teater Theatron i Malmö, initierat och startat upp en plattform för den fria vuxenteatern inom ramen för vårt samarbetsorgan Teatercentrum. Syftet har varit att synliggöra den fria teatern för vuxna och utveckla och stärka dess konstnärliga kvalité och betydelse. Ungefär 15 st teatrar från hela landet har anmält intresse av att ingå i ett sådant nätverk. Under hösten arrangerades ett första pilotmöte på Konstepidemin och arbetet går vidare under nästa år.

I oktober beviljades vi ett nytt KulturStrategiskt Uppdrag från kulturnämnden i Västra Götaland. Det betyder att vi under 2020-2022 får möjlighet att fördjupa arbetet med vårt regionala publik- och målgruppsarbete, att bygga nätverk och finna nya strukturer för samarbeten och att skapa scenkonst byggd på insamlade berättelser om utsatthet. Vi är så glada att kulturnämnden ger oss detta förtroende!

Under året har vi spelat 45 st offentliga föreställningar i Göteborg och 9 st föreställningar på turné – i Västerås, Mellerud, Ljungby, Borås och Malmö. Totalt 54 st föreställningar för publik.

Det finns så mycket att se fram emot under 2020! Många roliga turnéspelningar, nya konstnärliga utmaningar, spännande samarbeten med alla våra samarbetspartners och att fortsätta utveckla vårt regionala uppdrag med länets institutioner och föreningar.