ADAS kommenterar gästkolumn i Göteborgs-Posten

ADAS teater reagerar på Jesper Sandströms gästkolumn i onsdagens Göteborgs-Posten (4 dec) där han på ledarsidan kritiserar Länsstyrelsen i deras arbete mot porr och prostitution.


”Efter att vi och våra medarbetare under många år på olika sätt levt nära – och själva varit i – utsatt läge så har vi överrumplats av hur stort och utbrett problemet med våldsutsatthet och vulgarisering av de mänskliga relationerna är. För detta är porren ett uttryck och den blir bara grövre och får allt större spridning i sammanhang där inte minst unga människor vistas.


Idag tror allt fler ungdomar att de behöver utsätta/utsättas för våld i sängen under sex för att tillfredsställa sin partner. Detta vittnar inte minst ungdomsmottagningarna och tjej-/kill-jourerna om.


Det finns forskning om porr och den kommer fram till olika saker eftersom det finns olika intressen, inte minst ekonomiska från de som förespråkar pornografi. Det går därför inte att luta sig mot forskningen utan att problematisera och se att den är mångfacetterad och kommer fram till olika saker beroende på vem som ställer frågan. Till syvende och sist är det det personliga valet och ställningstagandet, vem man vill vara, det man vill se och vilken verklighet man väljer att omfatta, som avgör ens ståndpunkt. 

Vi undrar i vilken verklighet Jesper Sandström hämtar sin kunskap och syn på världen. Menar han att 11-12-åringar ”väljer” vad de vill se? Eller vad de får upp på sina mobiltelefoner? Och hur kan Jesper känna till att de ”glada amatörernas” frivillighet i porren inte är oproblematisk? Och varför talar vi inte mer om våld, hur vi definierar våld och vad det gör med oss? 

Det här är frågor som döljs och som Länsstyrelsen fått i uppdrag att synliggöra på olika sätt. Så att också de vuxna som finns kring barn och unga kan ta ett större ansvar, själva ta ställning och hjälpa till att sortera i handlingar och intryck. 

Det är ett viktigt arbete som Länsstyrelsen gör och som vi gärna är med och på olika sätt stöttar.”

Här kan man läsa Jesper Sandströms gästkolumn.