Aldrig Glömd + Johanna Sköld, Linköpings universitet

Johanna Sköld är professor i Tema Barn vid Linköpings universitet. Hon har studerat utomäktenskapliga barn och deras mammors historia, fosterbarnsvårdens historia samt hur erfarenheter av vanvård i den sociala barnavården hanteras i politiska upprättelseprojekt idag. 

Direkt efter föreställningen av ”Aldrig Glömd” onsdag 23 mars berättar Johanna om sin aktuella forskning som handlar om de tjänster som erbjöds på privata förlossningshem under 1900-talet och sätten på vilka kvinnor kunde välja att hantera oväntade eller oönskade graviditeter.

Ges i samarbete ABF och Västra Götalandsregionen.

Foto 1: Eva Eriksson och bloggen “På jakt efter kulturhistoria” https://photohunter.blog
Foto 2: Ola Kjelbye
Foto 3: Linköpings universitet