ADAS teater söker skådespelerska

ADAS teater söker skådespelerska till produktionen Rösträttens texter (arbetsnamn)

ADAS teater är en verksamhet som startade 1993 på Konstepidemin i Göteborg. Vi förvaltar och utvecklar den fysiska teaterns konstnärliga strategier i föreställningar och fortbildning och har under åren gjort omkring 30 hyllade produktioner med lång livslängd. Vi har en egen scen på Konstepidemin där vi spelar offentligt. Vi turnerar mycket, främst i Västra Götalandsregionen där vi sedan fem år tillbaka har ett regionalt kulturstrategiskt stöd för att göra konst och spela våra föreställningar som bygger på gömda historier runt om i regionen. Vi har kommunalt verksamhetsstöd sedan tio år tillbaka och våra arbeten stöds regelbundet av Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

PROJEKTET

2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta till Sveriges riksdag. ADAS teater uppmärksammar jubileumsåret med en iscensättning av rösträttens texter. I ett utvidgat, utåtriktat arbete synliggör vi de som idag inte har någon röst(rätt) eller vars röster inte hörs i det offentliga rummet.
Vi utgår från mötet mellan texter av Frigga Carlberg, som vi läser som subversiva sceniska strategier i syfte att ge röst åt tystade erfarenheter, och från arbetet med bouffon som går rakt in i de gömda och tystade aspekterna i materialet.
Genom att låta Carlbergs texter, flyhänt skrivna med en stabil dramaturgi, möta den groteska bouffonen undersöker vi hur vi kan iscensätta de groteska erfarenheter som finns i materialet för att göra det till en del av uppsättningen. Vi söker efter det som inte sägs i texten, detta för att ta fasta på radikalitetens utgångspunkter, bl.a. klass, social status och vithet. Var finns de andra rösterna, de vars liv aldrig gjordes till subjekt för rösträttsrörelsen?  Vi vill också i vår undersökning ha en utgångspunkt som är dokumentär: vilka är dessa röster idag?

VI SÖKER

En kvinnlig skådespelare som har erfarenhet, kunskap och lust både till textbaserat arbete och fysisk gestaltning.

Du behöver kunna arbeta prestigelöst i nära samarbete med övriga på teatern och ta del i hela uppsättningsprocessen.

Som anställd kommer du att delta i undersökandet hur möjliga innebörder kan gestaltas, både textligt men också fysiskt med ofta starka uttryck.

Vi vill att du är engagerad i uppsättningens tematik och att du bidrar till det konstnärliga samtalet om textens relevans, historia och angelägenhetsgrad.

Arbetet är förlagt under ett antal veckor på våren och en intensivare repetitionsperiod i augusti. Planerad urpremiär är den 12 september. Föreställningen spelas sedan under en turnéperiod under hösten 2021.

Då vi kommer att turnera uppsättningen under flera år så vill vi att du redan nu funderar över om du kan tänka dig ett så pass långvarigt engagemang. Anställd är du de perioder vi turnerar. Vår erfarenhet är att det går bra att arbeta i långa banor men att det kräver gemensam planering.

Körkort och erfarenhet av att spela föreställningar på turné i ett professionellt sammanhang är meriterande.

ADAS teater ska vara en inkluderande och jämlik arbetsplats. Vi har en nolltolerans för alla typer av diskriminering och trakasserier. Vi strävar efter en så jämställd arbetsplats som möjligt.

Skicka CV med foto, personligt brev och eventuella frågor till: adasmusikaliskateater@gmail.com
OBS! Kort deadline, senast den 4 december vill vi ha din ansökan!


ORT: Göteborg, samt turné främst i Västra Götalandsregionen men även andra platser kan komma i fråga.
OMFATTNING: Heltid 2 månader, därefter anställning för turné.
ANSTÄLLNINGSFORM: Pjäskontrakt.
TIDSPERIOD: Mars–oktober/november.
LÖN: Månadslön enl kollektivavtal.

KONTAKT:
Andreas Luukinen, producent
adasmusikaliskateater@gmail.com
031 82 16 26 eller 070 370 05 30