Belarus

23 FEBRUARI: Inför starten av Zoya Belarus

ADAS teater gör teater med den exil-belarusiska teatergruppen Kryly Khalopa. I ett gemensamt arbete lyfts frågor om frihet och om vad kriget gör med oss människor, inte bara när det pågår utan också generationer efteråt. Samarbetet handlar även om att stå upp för demokrati och yttrandefrihet.

När Fia Adler Sandblad och Aksana Haiko konstnärliga ledare på ADAS teater respektive belarusiska Kryly Khalopa möttes på Konstepidemin för ett par år sedan uppstod tycke och lust. Förutom gemensamma konstnärliga erfarenheter gör båda grupperna scenkonst med dokumentära rötter utifrån kvinnors berättelser. För tre år sedan stängdes Kryly Khalopas teater i Belarus. Många av dess medarbetare har gått i exil i grannlandet Polen. Nu i vår ger ADAS teater Kryly Khalopa en tillfällig fristad på Konstepidemin i Göteborg. Tillsammans utvecklar vi under våren en föreställning som bygger på en bit av Belarus historia.

Inspirerad av ADAS teaters arbete fick Aksana Haiko idén att utforska historien om sin egen mamma. Zoya som växte upp i ett land fyllt av traumatiska minnen från ett krig hon själv aldrig upplevt, som slet i både fabrik och hem under kommunism och patriarkat, som gjorde uppror under perestrojkan och blev en del av den vilda kapitalismen men som lyckades hålla liv i hoppet om kärlekens nödvändighet.

Genom att djupintervjua Aksana Haiko, som i sin tur intervjuat sin mamma Zoya, och sedan kombinera detta med dokument från perioden har uppsättningens grund skapats. Utifrån den och i nära dialog med Aksana har Fia sedan skrivit fiktion. Det konstnärliga teamet består av fyra belarusiska teaterarbetare och sju svenska. I slutet av februari börjar vi arbetet med att iscensätta pjäsen. Vi tänker oss att vi fyller materialet med möjligheter och nya synsätt för att skapa en föreställning som visar Zoyas och Belarus många liv och verkligheter.

ZOYA BELARUS har urpremiär i mitten av april på ADAS teater. Medverkar på scen gör Lisbeth Johansson, Sveta Haidalionak och Fia Adler Sandblad.

Belarus är ett syskonland, ett land i vårt närområde där krigen och de auktoritära styrelseskicken avlöst varandra, satt spår i människor och format deras liv. Trots en stark självständighetsrörelse har Ryssland fortfarande stort inflytande i landet och de som opponerar sig riskerar långvariga fängelsestraff.

Tisdagen den 28 mars kl 18 arrangerar vi vårens första RUM FÖR MÖTEN där du har chans att träffa våra belarusiska kollegor, höra mer om deras situation och om utvecklingen i hemlandet Belarus.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond