An evening with Ian Magilton / En kväll med Ian Magilton

Foto: Ola Kjelbye

AN EVENING WITH IAN MAGILTON – 24 OKTOBER KL 18.00
AT ADAS TEATER, KONSTEPIDEMIN


The event will be held in English.
Free entry but limited number of seats. Please sign up at adasmusikaliskateater@gmail.com.

In 1974 forty-seven members of Roy Hart Theatre began their move from the Hampstead suburb of London to a huge ruin of a chateau in the south of France, filled with wild ideas and an idealistic passion for theatre and life.

The work of Roy Hart Theatre, in particular its research into the extended human voice, has been the subject of many books and serious disertations. Yet the story of Roy Hart Theatre at Malérargues has been equally dramatic, tragic, comic, touching, thrilling and entertaining as anything they have ever done on stage.

Ian Magilton will give us a brief introduction to the world of Roy Hart Theatre and share some of his stories and memories from Malérargues. There will be plenty of time for questions and fika.

Ian Magilton is founder member of Roy Hart Theatre in London 1969 and Roy Hart Centre France 1975. Involved in the creation of most of its productions, most importantly: Played ‘Pagliacco’ and scenic design for the opera ‘Pagliacci’, O.B.I.E. winner, New York, 1985; set design and Ahab in ‘Moby Dick’, Prix Jean Vilar, Printemps des Comédiens, Montpellier, 1988; played Jack in ‘And Mary Wept’ for Archipelago Theatre, Durham, North Carolina (Best Supporting Actor 2003 ©honourable mention); the opera ‘Wittgenstein and the Soprano’; ‘Generation’ and currently ‘ZAUBER’. Co-director of the SCI Fondation de Malérargues. Author of ‘Roy Hart Theatre at Malérargues’. Director of Companie imagi_nation.

EN KVÄLL MED IAN MAGILTON – 24 OKTOBER KL 18.00
PÅ ADAS TEATER, KONSTEPIDEMIN


Arrangemanget hålls på engelska.
Fri entré men begränsat antal platser. Anmäl dig på adasmusikaliskateater@gmail.com.

1974 började fyrtiosju medlemmar från Roy Hart Theatre sin flytt från förorten Hampstead i London till en enorm slottsruin i södra Frankrike, fyllda av vilda idéer och en idealistisk passion för teater och liv.

Det arbete som Roy Hart Theatre gjort, särskilt dess forskning om den utökade mänskliga rösten, har varit föremål för många böcker och seriösa avhandlingar. Historien om Roy Hart Theatre på Malérargues har kanske varit mindre känd men har varit precis lika dramatisk, tragisk, komisk, rörande, spännande och underhållande som allt som de någonsin gjort på scen.

Ian Magilton kommer att ge oss en kort introduktion till det universum som är Roy Hart Theatre och delge några av sina historier och minnen från åren på Malérargues. Det kommer att finnas gott om tid för frågor och fika.

Ian Magilton är grundare av Roy Hart Theatre i London 1969 och Roy Hart Centre France 1975. Involverad i skapandet av de flesta av dess produktioner, några av de viktigaste: Spelade Pagliacco och skapade scenisk design för operan ”Pagliacci”, O.B.I.E. vinnare, New York, 1985; gjorde scenografi och spelade Ahab i ”Moby Dick”, Prix Jean Vilar, Printemps des Comédiens, Montpellier, 1988; spelade Jack i “And Mary Wept” för Archipelago Theatre, Durham, North Carolina (bästa manliga biroll 2003 ©hedersomnämnande); operan ”Wittgenstein och sopranen”, ”Generation” och arbetar för närvarande med ”ZAUBER”. En av ledarna för för SCI Fondation de Malérargues. Författare till “Roy Hart Theatre at Malérargues”. Konstnärlig ledare för Companie imagi_nation.

Arrangeras med stöd av ABF Göteborg.