Utvecklingsarbete: Viskarna

Viskarna

Viskarna är ett konstnärligt undersökande arbete i brytpunkterna mellan fysisk teater, röst, nyskrivna texter på temat “gömda historier” och konst.

Det är ett tvärkonstnärligt undersökningsarbete utifrån våra olika yrkesprofessioner där vi prövat hur kvinnors utsatthet för våld och sexualiserat våld värdigt, varmt och eftertänksamt kan uttryckas i konst.

Resultaten presenterades b.la. i form av en performance lecture i januari 2019. 

Fia Adler Sandblad berättar om processen:
“Det har inte funnits en direkt tanke om produktion här, men en sedan länge stark önskan och längtan efter att på något sätt ta in bild och formkonst väldigt uttalat in i det gestaltande arbetet. Vi använde varandra som ögon utifrån för att se vad vi kom fram till, samt att vi filmade arbetet. Rätt snabbt upptäckte vi att vi var tvungna att hitta ett explicit språk för att kunna ens vara i samma värld som Ninas skulpturer. Vi arbetade med både fysiska, vokala och textliga strategier. Alla fungerade men det var väldigt delikat med hur vi förhöll oss till skulpturerna eftersom de de facto inte kan agera annat än extremt passivt. Däremot fanns det tillfällen och situationer där vi hittade en slags dialog som var spännande, där vi kunde låta dem svara genom sättet vi själva förhöll oss på. Arbetet krävde en tämligen stram form där vi upplevde oss tvungna att förhålla oss till dem såsom en slags väsen som faktiskt inte kunde svara. I slutet av den här veckan bjöd vi in till en performance lecture. Förutom fascinationen som åskådarna delade med sig av så samtalade vi också om hur och när skulpturerna blev mest aktiva. Och det faktum att de ofta blev en slags huvudperson genom att de inte kunde interagera annat än genom sin närvaro”.

Arbetet i januari 2019 genomfördes med stöd av Konstnärsnämnden.

Medverkande

Idé & skådespelare: Fia Adler Sandblad
Dansare: Bronja Novak Lindblad
Skulpturer: Nina Zetterquist
Text: Maria Nyman, Cassandra Hedberg, Fia Adler Sandblad
Produktion: ADAS musikaliska teater

Kontakt

ADAS musikaliska teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond