Samarbete med Belarus

Konstepidemin, som ADAS teater är en del av, har sedan många år varit hemvist för människor som lever i flykt och under repression. När våra kollegor i Belarus blev förbjudna att verka i sitt hemland och i vissa fall även arresterade så beslöt vi att se om vi kunde skapa residens och arbetsmöjligheter för dem här hemma hos oss. I dessa samtal och möten växte ett samarbete mellan oss på ADAS teater och den belarusiska teatergruppen Kryly Khalopa fram. Vi insåg att vi har liknande intressen och perspektiv: historier sprungna ur kvinnors kroppar och ett behov av att lyfta tystade historier.

ADAS teater har redan gjort flera föreställningar om den första och ofta viktigaste relationen vi människor har, den med vår mamma. Inspirerad av vårt arbete föddes idén hos Kryly Khalopas konstnärliga ledare Aksana Haiko att med konstnärens öga utforska sin egen mamma, Mama Zoya. Mama Zoya som växte upp i ett land fyllt av minnen från ett krig hon själv aldrig upplevde. Mama Zoya som slet i fabrik och hem under öststatskommunism och patriarkat. Mama Zoya som under perestrojkan gjorde uppror, tog plats och skapade sig ett eget liv. Mama Zoya vars grepp om verkligheten långsamt började svikta.

Genom att djupintervjua Aksana Haiko som i sin tur intervjuar sin mamma, och sen kombinera materialet med dokument från perioden skapar vi en dokumentär grund som vi kan skriva vår fiktion kring. Vi kan fylla i materialets luckor med möjligheter och tankar och skapa en föreställning som visar Mama Zoyas många liv och verkligheter. Berättelser om moderskap, sårbarhet och kvinnolivet i Sovjetunionens Vitryssland.

Vi vill gärna komma i kontakt med teatrar och yrkesverksamma i Sverige som vill ha besök av oss, både föreställningen och öppna publika samtal och möten. Vi välkomnar också alla till Göteborg att se föreställningen och delta i samtal! Planerad urpremiär i Göteborg den 14 april 2023.

Välkommen redan nu till en presentation av projektet som föregått samarbetet.

6 oktober kl 17 – Frölunda Kulturhus
https://konstepidemin.se/kalender/en-plats-mellan-oss-slutpresentation-av-projektet-status/

“En plats mellan oss” är en slutpresentation av ett utbyte mellan konstnärer från Belarus och Sverige som skett inom projektet STATUS residensprogram på Konstepidemin. Programmet startade 2020 under folkresningen i Belarus för att hjälpa lokala kulturarbetare att fortsätta sin konstnärliga praktik, upprätthålla de internationella nätverken och erbjuda en trygg plats att vara på. Under 2021–22 uppstod nya utmaningar för projektet på grund av restriktionerna under pandemin och kriget i Ukraina, där många belaruser fått en ny hemvist men nu åter befinner sig på osäker mark.

”En plats mellan oss” innehåller belarusiska och svenska konstnärers reflektioner över var vi nu befinner oss och vart vi är på väg – som människor, vart än vårt hem är.

Invigningen 6 oktober – presentation av curator Ilona Dergach, Artist Talk, läsning ur ny dramatik, m.m.

Deltagare:
Yauhen Attsetski (Belarus–Ukraina)
Johan Wingborg (Sweden)
Bazinato (Belarus)
Ilona Huss Walin (Sverige)
Ulyana Nevzorova (Belarus)
Patricia Vane (Sweden)
Natalia Katsuba (Belarus) & Ekaterina Lukoshkova (Sweden)
Dorna Aslanzadeh (Sweden)
Aksana Haiko, Theatre Kryly Chalopa (Belarus)
Fia Adler Sandblad, Adas Teater (Sverige)
Cutator: Ilona Dergach

STATUS Residence Programme stöds av Svenska Institutet, Kulturrådet, IASPIS och Västra Götalandsregionen.