OM ADAS

ADAS teater drar sig till de mörka, gömda sidorna av livet för att ur dem skapa ljus och mening. Hos oss är osynliga och förbisedda universum i fokus. Det är de vilda och sorgliga historierna, de som på teatern låter sig bäras och delas.  
Fokus ligger på kvinnors kroppar och berättelser. Med den fysiska teatern som utgångspunkt arbetar vi inom många olika genrer där vi låter innehåll styra valet av form, allt från naturalistiska iscensättningar med inslag av magisk realism till musikalen och grotesken eller Bouffonen. Som öppnar för inblickar både i människans utsatthet och samhällets begränsningar men som också fångar in frågor om vad vi som samhälle är beredda att öppna oss för. Står vi ut med att se de svåra frågorna, står vi ut med att närma oss livet på riktigt?
Vi vill påstå att teatern hjälper oss med det. Teatern stärker oss, den skapar lust och motståndskraft. Teatern är livsviktig.

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

Skicka e-post

 

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Statens Kulturråd 
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond