Mama Zoya, Belarus

MAMA ZOYA, BELARUS –– Nypremiär på Konstepidemin 23 november och turné i Västra Götaland!

Tillsammans med kollegor i exil berättar ADAS teater historien om en ung kvinnas kamp för sina drömmar i den patriarkala sovjetrepubliken Belarus. Vi får följa den hårt arbetande Zoya från efterkrigstidens 50-tal till 90-talets perestrojka där hon gör uppror och efter många misslyckanden överlever med hoppet om kärleken i en värld som faller i bitar. Till hösten är succéföreställningen tillbaka både hemma och på turné.

Nypremiär 23 november och spelas därefter 2, 3, 4, 5, 7 och 8 december på Konstepidemin.
Boka biljett på www.kulturpunkten.nu

Zoya föddes in i fattigdom och fruktan sju år efter andra världskrigets slut i ett Belarus som i sekler ockuperats och invaderats. Zoyas värld formas av det sovjetiska systemet och såren som förmedlas nedåt i generation efter generation. Medan Zoya växer upp och gör sin egen revolt, faller samhället kring henne sönder. I glappet mellan förtryck och kaos finns en möjlighet till drömmar, men också pris som måste betalas.
Genom personen Zoya undersöker vi kvinnors erfarenheter i ett av Europas mest förtryckande samhällen; människors längtan efter frihet, ömhet och kanske ett par nya skor.

I en lekfull fysisk gestaltning, med nyskriven musik och dokumentärt bildmaterial gestaltar vi en del av Belarus historia. Tre skådespelare visar Zoyas tre liv, en barndom formad av kriget, ett vuxenliv fyllt av drömmar och besvikelser, och sen en ålderdom där kaoset inte bara tagit över världen utan även Zoyas inre.

Föreställningen är producerad av ADAS teater tillsammans med kollegor från den belarusiska teatergruppen Kryly Khalopa. I arbetet har vi utgått från verkliga händelser och personer för att genom deras talan skapa en fiktion som artikulerar tidigare tysta historier och perspektiv. Vi hoppas kunna dra uppmärksamhet till mänskliga rättigheter i Belarus men också i Sverige och andra delar av världen.

Av: Aksana Haiko, Fia Adler Sandblad
Med: Sviatlana Haidalionak, Lisbeth Johansson, Fia Adler Sandblad 
Yttre öga: Peter Elmers 
Dramaturg: Samuel Ek 
Scenografi & kostym: Tatsiana Dzivakova, Nonno Nordqvist 
Musik & ljud: Vitali Darashuk, Jonas Franke-Blom 
Ljus & projektioner: Christofer W Fogelberg
Fotograf: Ola Kjelbye
Affischfoto: Tatsiana Dzivakova 
Producent: Andreas Luukinen 
Produktion: ADAS teater

Med stöd av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Sveriges Författarfond Dramatikerutskottet, Konstnärsnämnden, Svante Bergströms Teaterstiftelse, ABF Göteborg och ABF Västra Götaland.

För ett par år sedan fick vi besök från Belarus

Det var medlemmar ur den belarusiska teatergruppen Kryly Khalopa som kom hit för möten och residens på Konstepidemin i Göteborg. Vi mötte ledsna och skakade kollegor. De hade fått se sin teater stängas och själva blivit satta under stor press. Idag är de i praktiken förbjudna att arbeta i sitt hemland, många av dem är rädda och har gått i exil i grannlandet Polen medan andra av familjeskäl är fortsatt bosatta i Belarus.

Deras öde berörde oss starkt och vi inledde ett samtal. Precis som ADAS teater arbetar Kryly Khalopa med att fånga kvinnors blick på och erfarenhet av historien. Efter hand växte en tanke sig starkare. När nu de inte kan göra teater på hemmaplan så kunde vi erbjuda dem en arbetsplats på ADAS teater.

Ett konstnärligt samarbete påbörjades

Våra teatrar inledde under 2021 ett samarbete som i april 2023 utmynnar i en uppsättning: Mama Zoya, Belarus. 

I arbetsprocessen har Kryly Halopas ledare Aksana Haiko intervjuat sin mamma Zoya och sedan har ADAS teaters ledare Fia Adler Sandblad i sin tur intervjuat Aksana om Zoya. Två döttrar till mödrar har lagt pussel och försökt förstå omständigheter och livsval men också vad det kostar på att leva kringskuren med tunga plikter och ändå bana sig en egen väg. 

Uppsättningen handlar om Zoya som växte upp i ett repressivt samhälle, som slet i fabrik och hem under kommunism och patriarkat innan hon gjorde uppror under perestrojkan och blev en del av den vilda kapitalismen. 

Med en stark fysisk gestaltning och nyskriven musik berättar vi historien om Zoya vars liv tvinnas samman med Belarus under det sena 1900-talet och framåt. På scen ser vi Lisbeth Johansson, Sviatlana Haidalionak och Fia Adler Sandblad. 

Varför en teaterpjäs om Belarus?

I dagens Belarus riskerar medborgarna att bli fängslade för att de säger fel saker och tänker fel tankar. Med vårt arbete vill vi bidra till att öka förståelsen för våra syskonländer i östra Europa. Vi vill lyfta deras historia och liv. Vår belarusiska kollegor är människor som vågar stå upp för demokrati, yttrandefrihet och fred. Människor som betalar ett högt pris för sin kamp för ett liv fritt från förtryck.

Det konstnärliga teamet består av fyra belarusiska medarbetare och sju svenska. I möten mellan våra olika konstnärliga traditioner och erfarenheter utvecklar och utbyter vi konstnärliga metoder och strategier och stärker samhörigheten för yttrandefrihet och människans rätt att uttrycka sig. 

Välkomna att följa vårt arbete, se vår teater och ta del av erfarenheter från Belarus!

PRESSBILDER

Kontakt

ADAS teater
Konstepidemins väg 6
Ateljé 201
413 14 Göteborg

031 – 82 16 26
070 – 82 16 266

adasmusikaliskateater@gmail.com

Vi stöds av

Göteborg Stad
Västra Götalandsregionen
Sveriges Författarfond – dramatikerutskottet
Konstnärsnämnden

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund)
Längmanska Kulturfonden 
Wilhelm och Martina Lundgrens
understödsfond
Svante Bergströms Teaterstiftelse